Świątynie książąt i mieszczan

27.09.2020 - "Świątynie książąt i mieszczan ", prowadząca: Łucja Wojtasik-SeredyszynŚwiątynie książąt i mieszczan , premiera 27 września godz. 14.00

Prezentacja dotyczy najstarszego kościoła w mieście, który swój początek bierze w fundacji Bolesława II Wysokiego. Kościół NMP w Legnicy do czasów reformacji był pod stałą opieką książąt piastowskich, którzy dokonywali wielu fundacji na jego rzecz. W XVII wieku rolę kościoła dworskiego przejął kościół pofranciszkański, którego prezbiterium zaczęło pełnić rolę Mauzoleum Piastów. Mauzoleum stało się częścią pobudowanego w początkach XVIII wieku kościoła p.w. Św. Jana. Dwa reprezentatywne kościoły: gotycki/po przebudowach/ i barokowy służyły najdłużej panującej linii Piastów - Piastów Legnicko-Brzeskich.


Wirtualne legnickie spacery historyczne. Świątynie książąt i mieszczan.
Wirtualne legnickie spacery historyczne. Świątynie książąt i mieszczan.
Play PauseFilm dostępny na      fb    youtube/ Muzeum Miedzi