Legnicka Książka RokuIdeą przedsięwzięcia jest promocja szeroko pojętych „wydawnictw legnickich”, publiczne przedstawienie najwartościowszych książek, które ukazały się w danym roku. Informacje o ukazujących się książkach gromadzą organizatorzy – Legnicka Biblioteka Publiczna i Muzeum Miedzi w Legnicy. Oni też przedkładają je do wglądu, wraz z wykazem, Kapitule LKR. Ocenie poddawane są książki bądź związane treściowo z Legnicą, bądź napisane przez autora pochodzącego bądź mieszkającego w Legnicy, lub wydane w Legnicy.Kryteria doboru:

  • staranność edytorska: estetyka – szata graficzna,
  • staranność redakcyjna
  • atrakcyjność tematu
  • wartość poznawcza i wartość artystyczna
  • oryginalność
  • efekt indywidualnej pracy osoby lub zespołu
  • oddziaływanie na społeczność miasta, regionu, kraju.

Tytuł Legnickiej Książki Roku dotychczas zdobyły następujące wydawnictwa:
Lenicka Książka Roku 2021

Legnicka Książka Roku 2021Miedź Legnica. Pół wieku piłkarskiego klubu, Marcin Makuch, Mariusz Bach, wyd. Muzeum Miedzi

Legnicka Książka Roku 2020

Legnicka Książka Roku 2020 - Grzegorz Niemyjski. Rysunki, rzeźby, instalacje. Wybrane prace z lat 1999 - 2019 z tekstem T. Mikołajczaka oraz Świat pod Kyczerą red. J. Starzyński

Legnicka Książka Roku 2019

Legnicka Książka Roku 2019 –  Poniemieckie / Karolina Kuszyk (wyd. Czarne).

Legnicka Książka Roku 2018

Legnicka Książka Roku 2018 –  Walter Bayer (1883-1946): życie i twórczość: Leben und Werk / oprac. katalogu. G.Humeńczuk.- Legnica: Muzeum Miedzi

Legnicka Książka Roku 2017

Legnicka Książka Roku 2017 – Kubasik Maria, Żak Marek: Legnica w 1956 roku. – Legnica: Legnicka Biblioteka Publiczna: Stowarzyszenie "Pamięć i Dialog", 2017.

Legnicka Książka Roku 2016

Legnicka Książka Roku 2016 – Przemek Corso: Podziemne miasto. Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum

Legnicka Książka Roku 2015

Legnicka Książka Roku 2015 – Marcin Makuch: Sekrety Legnicy. Łódź: Księży Młyn

Legnicka Książka Roku 2014

Legnicka Książka Roku 2014Szlachta na Śląsku. Średniowiecze i czasy nowożytne. Pod redakcją Jana Harasimowicza. Dresden: Sandstein Verlag

Legnicka Książka Roku 2013

Legnicka Książka Roku 2013 – Nowakowska Krystyna: Pawilon polski na Nowojorskiej Wystawie Światowej (1939-1940) i jego dalsze dzieje. – Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego

Legnicka Książka Roku 2012

Legnicka Książka Roku 2012Satyrykon 35 lat (years) / oprac. E. Pietraszko. – Legnica: Legnickie Centrum Kultury; Fundacja Satyrykon, 2012. – 192 s.: il.

Legnicka Książka Roku 2011

Legnicka Książka Roku 2011 – Kondusza Wojciech: Mała Moskwa. Wyd. 2 uzup. Legnica: Wydawnictwo Edytor

Legnicka Książka Roku 2010

Legnicka Książka Roku 2010 – Atlas historyczny miast polskich. T.4.: Śląsk. Z. 9: Legnica. Redaktor tomu 4 prof. dr hab. Marta Młynarska Kaletynowa. Redaktorzy naukowi zeszytu Rafał Eysymontt i Mateusz Goliński. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.