Oferta edukacyjna Muzeum Miedzi w Legnicy dostosowana jest do różnych przedziałów wiekowych, począwszy od grup przedszkolnych i szkolnych w okresie roku szkolnego, półkolonii i kolonii w czasie ferii i wakacji, aż po grupy dorosłe.

Celem naszych zajęć edukacyjnych jest kreowanie przestrzeni muzealnej jako atrakcyjnego miejsca spotkania z historią i sztuką oraz rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez warsztaty czy gry muzealne.

Działania edukacyjne prowadzone w Muzeum skupiają się na przybliżaniu i upowszechnianiu historii Legnicy, jej zabytków oraz dziejów regionu ze szczególnym uwzględnieniem roli miedzi w jego rozwoju.

WYSTAWY CZASOWE

W okresie trwania wystaw czasowych, oprócz zwiedzania z przewodnikiem muzealnym,
zachęcamy również do zapoznania się z programem edukacyjnym opartym o problematykę aktualnych ekspozycji.

Tematy spotkań oraz ich terminy prosimy uzgadniać telefonicznie
z Działem Promocji i Edukacji

76 862 49 49