Dwurnik - plakat


Gmach Główny
Wrzesień 2020/Luty 2021

DAWNA LEGNICA. OBRAZ MIASTA W GRAFICE I MALARSTWIE


Marzec / Grudzień 2020
Akademia Rycerska

W Muzeum Miedzi od początku funkcjonowania placówki gromadzone były dawne i współczesne widoki Legnicy wykonane w różnych technikach graficznych…