SKARB Z GŁOGOWA

23.01.-25.04.2015

Skarb odkryty został przez dwóch mieszkańców miasta w październiku 1987 r. Jest jednym z najcenniejszych zabytków archeologicznych Dolnego Śląska oraz jednym z największych skarbów średniowiecznym w Polsce i Europie. W skład depozytu wchodziło ponad dwadzieścia tysięcy srebrnych monet denarowych, kilka tysięcy ich fragmentów oraz siedem sztabek i jedna bryłka srebra.

Skarb został ukryty w drewnianym naczyniu klepkowym, którego fragmenty również udało się zabezpieczyć. Zgromadzony w ten sposób kruszec ważył prawie siedem kilogramów.
Skarb średniowieczny z Głogowa zaskakuje ogromną różnorodnością zgromadzonych w nim typów monet. Dominują w nim monety polskie, przy niewielkiej domieszce zagranicznych okazów. Większość z nich jest bardzo rzadko spotykana, a niektóre okazy znane są tylko i wyłącznie z tego depozytu. Najstarsze monety pochodzą z przełomu XI i XII w. natomiast najmłodsze okazy datuje się na pierwszą kwartę XIII w. Skarb został ukryty prawdopodobnie między 1210 a 1215 r.

Najstarsze polskie monety pochodzą z czasów panowania Bolesława III Krzywoustego (1102-1138), następnie do jego synów: Władysława II Wygnańca (1138-1146) i Bolesława IV Kędzierzawego (1146-1173). Kolejne typy przypisywane są synom Władysława: Bolesławowi I Wysokiemu (1163-1201) oraz Mieszkowi I Plątonogiemu (1163-1211). Z okresu ich panowania pochodzi najwięcej monet ze skarbu z Głogowa. Najmłodsze monety pochodzą z początku panowania Henryka I Brodatego (1201-1238). Spośród monet obcych warto zwrócić uwagę na niezwykle rzadkie denary Arcybiskupa Magdeburga: Konrada I von Querfurt (1134-1142) oraz znany wyłącznie z jednego egzemplarza brakteat przypisywany Albrechtowi I Niedźwiedziowi (1123-1170).

Na wystawie zobaczyć będzie można jedynie niewielki fragment ogromnego zbioru monet ukrytych w skarbie. Na ekspozycji znalazły się najciekawsze najlepiej zachowane i najbardziej reprezentatywne egzemplarze oraz bryłki surowca srebrnego – łącznie 155 zabytków. Dominują wśród nich monety bite w mennicach książąt śląskich: Bolesława I Wysokiego oraz Mieszka I Plątonogiego. Wystawie towarzyszyć będzie publikacja przygotowana przez Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie, omawiająca zabytki pochodzące z depozytu. Dzięki przygotowanym materiałom zapoznać się będzie można m.in. historią mennictwa, poznać również siłę nabywczą pieniądza srebrnego.
Legnicka edycja wystawy „Skarb z Głogowa‟ uzupełniona zostanie dwoma skarbami znajdującymi się w zbiorach Muzeum Miedzi w Legnicy. Pierwszym jest zbiór monet wczesnośredniowiecznych odkrytych w 1964 r. w Legnicy przy ul. Słowackiego (nr inw. ML/N 435). W depozycie znalazło się 76 całych monet oraz ok. 221 ich ułamków, a także fragmenty ozdób srebrnych - paciorków, fragmentów naszyjników, blaszek. Skarb został ukryty po 1024 r.

Obok niego Zwiedzający będą mogli zobaczyć również skarb odkryty w 1980 r. w Brenniku (pow. złotoryjski), zawierający monety z lat 1621-1629 (nr inw. ML/N 809). Znajdowały się w nim monety Ferdynanda II (1619-1637), ale również monety książąt śląskich oraz monety polskie Zygmunta III Wazy (1587-1623).Skarb z Głogowa

Skarb z Głogowa

Skarb z Głogowa

Fot.D.Berdys