Opłata za uczestnictwo w lekcjach muzealnych wliczona jest w  cenę biletu.

Tematy spotkań oraz ich terminy prosimy uzgadniać telefonicznie
z Działem Naukowo-Oświatowym

tel. 76 862 49 49

 • Prawie wszystko o miedzi
  Miedź jest najstarszym metalem wykorzystywanym przez człowieka. Dzięki niej życie człowieka stawało się łatwiejsze i bardziej różnorodne. Lekcja omawia właściwości i zastosowania miedzi od starożytności aż po dzień dzisiejszy.
 • Poszukiwania zaginionego czyli zagadki archeologii
  Zajęcia z muzealnym archeologiem - poszukiwaczem skarbów zamierzchłej przeszłości.
 • Konserwator - kto to taki?
  Lekcje muzealne w pracowni mają na celu zapoznanie dzieci z zagadnieniem różnorodności zabytków, ich rodzajami i głównymi przyczynami niszczenia. Dzieci zapoznają się też z materiałami, narzędziami i sprzętami używanymi przez konserwatora papieru.
 • Jak powstaje papier
  Zajęcia praktyczne, z których będzie można dowiedzieć się z czego i w jaki sposób dawniej produkowano papier, jakie były jego rodzaje oraz czym różnił się on od papierów współczesnych. W trakcie zajęć zobaczą jak przy pomocy współczesnych sprzętów powstaje papier czerpany.
 • Na czym pisano zanim wymyślono papier?
  Krótka historia podłoży i narzędzi piśmienniczych- od tych najdawniejszych do współczesnych, ze zwróceniem uwagi na ich pochodzenie i produkcję. W trakcie zajęć przedstawiony zostanie obrazkowy opis wyprawy skóry na pergamin lub produkcja papirusu.
 • Akademia Rycerska w Legnicy dawniej i dziś
  Barokowy gmach Akademii Rycerskiej, elitarnej szkoły dla młodzieży szlacheckiej z XVIII w. to jeden najważniejszych punktów na mapie zabytków Legnicy. Uczestnicy lekcji dowiedzą się więcej o epoce, w której powstała oraz jaką rolę spełniała przez trzy wieki swojego istnienia.