Współlaureatami byli:
- prof. Helga Storck – harfistka
- Oficyna Wydawnicza ATUT Witolda Podedwornego

Nagroda przyznawana przez Rząd Dolnej Saksonii i Samorząd Województwa Dolnośląskiego za dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i rozwój śląskiego dziedzictwa kulturowego.Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii 2013.

Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii 2013.

Nagroda Kulturalna Śląska Kraju Związkowego Dolnej Saksonii 2013.

fot. Barbara Górniak