NAMALOWANE 40/60. PAWEŁ LEWANDOWSKI-PALLE

15.12.2014r. do 28.03.2015r.

 „Namalowane 40/60. Paweł Lewandowski-Palle”, to kolejna próba szerszego spojrzenia na twórczość tego artysty, profesora wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Rok 2014 upłynął Pawłowi Lewandowskiemu-Palle pod znakiem ważnych jubileuszy: 40-lecia debiutu wystawienniczego oraz 60 urodzin. Stąd w tytule legnickiej wystawy wzięły się liczby 40/60. 

Paweł Lewandowski-Palle urodził się w 1954 r w Ciechocinku. Dziś mieszka w pobliskim Łazieńcu na Kujawach. Pierwsze kroki w malarstwie stawiał już w Szkole Podstawowej w Ciechocinku (lata 1961-1969). W następnych latach uczył się tej sztuki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy (lata 1969-1974). Jako student kontynuował obraną drogę malarską we Wrocławiu w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta (lata 1974-1979). Jego początkowym wyborem był wprawdzie Wydział Ceramiki i Szkła, lecz już od 1975 r. Autor studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby  w Pracowniach m.in.: Wandy Gołkowskiej, Alfredy Poznańskiej, Leszka Kaćmy, Andrzeja Lachowicza i Stanisława Zimy.

Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa uzyskał 25 czerwca 1979 roku w Pracowniach profesorów: Zbigniewa Karpińskiego - Malarstwo Sztalugowe i Mieczysława Zdanowicza - Projektowanie Malarstwa w Architekturze i Urbanistyce.

W latach 1975-78 uczęszczał na 6. Semestralne Studium Pedagogiczne kierowane przez prof. Stanisława Rodzińskiego.
Do dziś jest z wrocławską uczelnią związany zawodowo jako wykładowca akademicki. Od 1978 r. jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, początkowo pracując w Katedrze Malarstwa a następnie, od 2003 r., Katedrze Malarstwa Architektonicznego i Multimediów. W 2002 r. uhonorowany został tytułem naukowym profesora sztuk plastycznych. Od 2004 r. jest profesorem zwyczajnym. Obecnie na wrocławskiej ASP prowadzi Pracownie: Technologii Malarstwa Sztalugowego oraz Organicznych Technik Malarskich.
Swoje obrazy prezentował na ok. 370 zbiorowych ekspozycjach i 60 wystawach indywidualnych w Polsce i ok. 30 zagranicą. Wśród krajów gdzie wystawiane były jego prace są Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Litwa, Niemcy, Rosja, Szkocja, Szwecja i Włochy. Paweł Lewandowski-Palle jest laureatem ok. 40 nagród i wyróżnień, między innymi Nagrody Ministra Kultury w dziedzinie edukacji artystycznej „TALENTY” (1997) oraz Zasłużony dla Kultury Polskiej (2012).

W swojej twórczości Artysta stroni od realizmu i dosłowności, zamiast tego dąży do autentyczności poprzez zaangażowanie intelektualne i zmysłowe. Jego malarstwo to przede wszystkim spontaniczna, emocjonalna refleksja nad zjawiskami i wydarzeniami dnia codziennego. Obrazy Pawła Lewandowskiego-Palle odzwierciedlają – jak przyznaje sam Autor – próby, poszukiwanie sensów i znaczeń otaczającej rzeczywistości w oparciu o liczby, struktury i konstrukcje malarskie. Artysta dużą wagę w procesie tworzenia przywiązuje do strony technologicznej powstawania swoich obrazów, skupia się na dążeniu do wysokiego poziomu warsztatowego prac. Jego obrazy stale nawarstwiają się w cyklach, tworzonych niekiedy przez dziesięciolecia i budowanych wokół głównego, dominującego wątku.
Artysta ma na swym koncie ponad 810 obrazów namalowanych na płótnie, najczęściej  technikami: olejną i olejno-pochodnymi: olejno-żywiczną, wodoroztwarzalną olejną, oraz akrylową i polimerową.

Legnickie Muzeum prezentuje zaledwie 122 prace Artysty, jednak wśród nich aż 26 obrazów pochodzi z cyklu „13 grudnia 1981”, który to cykl Jego Przyjaciel,  malarz Edward Mirowski, sytuuje „…wśród najważniejszych serii malarstwa polskiego przełomu XX i XXI wieku, którego wartości malarskie i jakość obronione zostały przez czas”.

Ekspozycja w Muzeum Miedzi, to zatem okazja by wg Edwarda Mirowskiego przyjrzeć się wystawie „Temperaturą Gorącej – Dostojnością Muzealnej”.


Namalowane 40/60. Paweł Lewandowski-Palle

Namalowane 40/60. Paweł Lewandowski-Palle

Namalowane 40/60. Paweł Lewandowski-Palle


Otwarcie wystawy - 14.01.2015 r.

Fot.D.Berdys