SATYRYKON - Legnica 2015

SATYRYKON jest festiwalem o określonym już w świecie prestiżu. Poświadcza to: plakietka grand prix przyznana przez amerykańskie pismo „Witty World”, jak również maksymalna nota „5 gwiazdek” przyznana przez FECO (Federacja Organizacji Rysowników).

Jego inicjatorami w 1977 roku byli legniczanin Andrzej Tomiałojć i wrocławianin Robert Szecówka.  
Początkowo Satyrykon miał charakter lokalny - był wówczas wystawą rysunków środowiska wrocławskiego, ale  już w 1978 roku przekształcił się w ogólnopolską, konkursową wystawę rysunku satyrycznego. Legnica była pierwszym i przez wiele lat jedynym miejscem spotkań twórców polskiej satyry, zaś sam Satyrykon skutecznie przyczyniał się do popularyzacji rysunku satyrycznego w Polsce.
W ciągu następnych lat Satyrykon wzbogacał swój program i poszerzał formułę. W 1980 roku po raz pierwszy zorganizowana została Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Fotożart, zaś prace nadsyłane na konkurs rysunku satyrycznego oceniano w dwóch kategoriach: satyry i żartu. Obie wystawy łączyła wspólna nagroda Grand Prix Satyrykonu.

W 1985 roku Ogólnopolska Wystawa Rysunku Satyrycznego stała się oficjalnie konkursem międzynarodowym. Wówczas nawiązane zostały ścisłe kontakty z wieloma artystami, krytykami sztuki i organizatorami festiwali z zagranicy.

Obecnie Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON jest konkursem otwartym dla rysowników, grafików, malarzy, rzeźbiarzy, plakacistów i fotografików.
Co roku na Satyrykon wpływają tysiące prac kilkuset autorów z kilkudziesięciu krajów świata.
Poza wystawą konkursową podczas Satyrykonu odbywają się liczne imprezy towarzyszące. Najważniejsze   z nich to wystawy autorskie najwybitniejszych twórców. Dotychczas swe osiągnięcia prezentowali w Legnicy m.in. Eryk Lipiński (twórca warszawskiego Muzeum Karykatury), Szymon Kobyliński, Zbigniew Jujka, Andrzej Mleczko, Edward Lutczyn, Sławomir Mrożek, Roman Cieślewicz, Franciszek Starowieyski, Franciszek Maśluszczak, Gerhard Gepp, Janusz Kapusta, Zygmunt Januszewski, Andrzej Czeczot, Janusz Stanny, Jiri Sliva, Andrzej Krauze, Rafał Olbiński, Zdzisław Witwicki, Andrzej Legus, Grzegorz Szumowski, Leszek Wiśniewski, Borislav Stanković, Mikhail Zlatkovsky, Józef Wilkoń, Alessandro Gatto, Andrzej Dudziński, Jerzy Kołacz, Adam Korpak, Florian Doru Crihana, Taduesz Michał Siara, Michel Granger,

Również najwybitniejsi artyści są co roku autorami oprawy graficznej wydawnictw, dyplomów i medali satyrykonowych. Tworzą one obecnie cenną kolekcję.

Legnicki Satyrykon to także wspaniały zbiór prac podarowanych przez autorów z Polski, Europy, Azji, obu Ameryk i Australii.  Galeria Satyrykonu, bo tak nazwano tę kolekcję, liczy obecnie ponad dwadzieścia pięć tysięcy prac.
Wspaniała kolekcja prac satyrycznych, między innymi o tematyce kulinarnej, będących darami wdzięcznych gości, a także ozdabianych rysunkami przez jurorów i gości Satyrykonu talerzy, znajduje się również w restauracji Tivoli. Przez dziesiątki lat było to miejsce, gdzie biesiadowali przyjeżdżający do Legnicy artyści. Odejście na emeryturę wieloletniego właściciela restauracji zakończyło epokę w historii Satyrykonu i położyło kres pięknej legendzie.

Przez 37. lat udało się  organizatorom Satyrykonu skupić wokół imprezy najwybitniejszych twórców tej dziedziny, pozyskać ogromne rzesze odbiorców i sympatyków, jurorów, sponsorów i mecenasów.


j u r y
EUGENIUSZ SKORWIDER (PL) - przewodniczący
artysta grafik, wykładowca Uniwersytetu Artystycznego  w Poznaniu
członkowie:
BERNARD BOUTON (F)
rysownik satyryczny, przewodniczący FECO (Federacja Organizacji Rysowników)
RUDY  GHEYSENS (B)
Prezydent Europejskiego Centrum Rysunku w Kruishoutem
MONIKA HANULAK (PL)
projektantka, ilustratorka, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
ELŻBIETA LASKOWSKA (PL)
historyk sztuki, kustosz, p.o. dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie
ELŻBIETA PIETRASZKO
autorka programu i organizator Satyrykonu 2015
JIŘY SLIVA (CZ)
rysownik, ilustrator, grafik
SERGEY SICHENKO (IL)
rysownik satyryczny, laureat Grand Prix SATYRYKONU 2014

po obejrzeniu 2.222 prac 606  autorów z 51 krajów świata zakwalifikowało do wystawy pokonkursowej 147 prac 103 autorów.

Grand Prix SATYRYKONU 2015 przyznano ANDREI POPOV (Rosja) za pracę „IIuzjonista”SATYRYKON - Legnica 2015

SATYRYKON - Legnica 2015


Otwarcie wystawy 19.06.2015 r.

Fot.D.Berdys