Czas ucieka wieczność czeka. Postscriptum


lipiec – październik 2022

Akademia Rycerska


Na wystawie prezentujemy ponad 100 prac medalierskich powstałych dla uczczenia pamięci o legniczaninie Bernardzie Marku Adamowiczu (1955‒2020). Medale pokazują portret bohatera wystawy, a także tematy mu bliskie jak: wiara, pontyfikat Jana Pawła II.

Kilkudziesięciu artystów wykreowało formy nierzadko wyróżniające się nowymi motywami ikonograficznymi i wyjątkową estetyką. Wystawa stanowi rodzaj epilogu misji podjętej przez Bernarda Adamowicza na rzecz medalierskiego upowszechniania dziedzictwa Jana Pawła II.

Bernard M. Adamowicz medalierskie fascynacje rozpoczął od gromadzenia medali odlanych w trakcie pontyfikatu Jana Pawła II. Unikatowa w skali kraju kolekcja była prezentowana m.in. w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, na Zamku Królewskim w Warszawie oraz Muzeum Miedzi w Legnicy. Nawiązane relacje z medalierami rzeźbiarzami przekuł na zrealizowanie projektu cyklu wystaw: „Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem” (2014). Podczas kilku edycji pokazano przeszło ponad 200 medali, w których artyści zawarli refleksje, komentarze odnoszące się do tematów z nauczania Jana Pawła II.  Nad wyborem treści mających stać się impulsem twórczym czuwał Bernard Adamowicz. Pomysł przyciągnął mistrzów techniki oraz młodych adeptów sztuki, powodując, iż przy tej okazji medal zmienił klasyczną formę. Artyści w wielu przypadkach zrezygnowali z kanonicznego brązu, zastępując go drewnem, szkłem, papierem, stalą nierdzewną lub akrylem. Nowatorsko potraktowano stylistykę i ikonografię. „Medalierskie rozmowy” niejako wyzwoliły artystów z wielowiekowej tradycji technik brązowniczych.

Kolejną inicjatywą B. Adamowicza zrzeszającą środowisko medalierów i znawców sztuki było powołanie Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej przy Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie (2015).  
W Muzeum Miedzi kilkakrotnie pokazywał medale na wystawach: „15. rocznica wizyty JP II w Legnicy”, „Wobec świętości” (2015), „Życie zadane. Medalierskie rozmowy z Janem Pawłem II” (2019).
Dla upamiętnienia wizyty papieża w Legnicy w 1997 r. opracował koncepcje medali „Pentaptyk Legnicki”, wykonany przez Magdalenę Dobrucką, Zygmunta Brachmańskiego, Andrzeja Kołaczyńskiego, Józefa Stasińskiego i Grzegorza Niemyjskiego.

Bernard Marek Adamowicz (1955-2020) od dzieciństwa związany z Legnicą. Ukończył Szkołę Muzyczną i I Liceum Ogólnokształcące. W latach 1977‒1980 Studiował teologię na Akademii Teologii Katolickiej. W okresie studiów pełnił funkcję II dyrygenta chóru akademickiego. W latach 90. XX w. pracował jako katecheta, organista i animator grup parafialnych w parafii św. Rocha w Jazgarzewie oraz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Legnicy. Następnie pracował jako nauczyciel religii w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy i Szkole Podstawowej nr 20 w Legnicy.
Założył miesięcznik, który redagował „Komunia i Wyzwolenie” (obecnie „Ślady”), a także także filię Fundacji „UT UNUM SINT”.
W latach 1998‒2002 pełnił mandat radnego legnickiej rady miejskiej. Był założycielem i Prezesem Stowarzyszenia Obecność, mającego na celu tworzenie środowisk realnej pomocy dla integralnego rozwoju osób wewnątrz wspólnot rodzinnych, lokalnych i narodowych. W ramach

Stowarzyszenia Bernard Adamowicz realizował programy społeczne, koncerty, wystawy fotograficzne i medalierskie, o zasięgu lokalnym i krajowym. W 2006 r. Stowarzyszenie zostało nominowane do nagrody Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia TOTUS w kategorii propagowania nauczania Jana Pawła II. Koordynował projekt „Legnicki Rok Jana Pawła II” w ramach obchodów X rocznicy wizyty papieża w Legnicy. Prowadził samodzielną działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń.GALERIA FOTOGRAFII - otwarcie wystawy 15.07.2022 r.


Wobec Świętości

IMG_1327
Wystawa "Czas Ucieka Wieczność czeka. Postscriptum" - ekspozycja fot. D. Berdys
IMG_1335
IMG_1330
IMG_1342
IMG_1329
IMG_1337
IMG_1353