Podróż koleją Legnica-Wrocław - 13.04.2018
27 zdjęć /Fot.Dariusz Berdys