Wystawa czynna do 07.02.2009 r.


Radosne wydarzenia Bożego Narodzenia były inspiracją  dla wielu znakomitych twórców europejskich i domorosłych lub cechowych artystów. Powstawały zarówno dzieła plastyczne jak i pieśni, spektakle, wiersze...


Wystawa czynna do 26.03.2009 r.


“Potrzeba jest matką wynalazków”. To przysłowie doskonale opisuje jaki jest najsilniejszy czynnik powodujący ich powstanie.
Historia pokazuje, że potrzeba i pomysł nie zawsze są gwarantem sukcesu. Reguła ta także dotyczy wynalazków. Wiele z nich okazało się chybionymi, śmiesznymi lub niepotrzebnymi. Z czasem były zastępowane nowszymi i lepszymi - zanim jeszcze trafiły do produkcji. Istnieją też takie wynalazki, które nadal czekają na właściwy moment historyczny, aby ujrzeć światło dzienne.


Artysta urodzony i wychowany w Legnicy, jest trwale z tym miastem związany, mimo „bywania w świecie” i wielokrotnego prezentowania swojego malarstwa w kraju i za granicą.

Artysta kreuje osobliwe stwory, "bestie" przypominające wyobrażenia autorów dawnych map o mieszkańcach nieznanych lądów, wód i powietrznych przestworzy. Tworzy także fascynującą, odrealnioną wizję rodzinnego miasta. Graficzna twórczość Przemysława Tyszkiewicza choć budziła zainteresowanie już w latach 80-tych, została być może w pełni dostrzeżona dopiero wtedy, gdy artysta otrzymał w 1999 roku Nagrodę im. Daniela Chodowieckiego od Fundacji Güntera Grassa. Było to bardzo istotne uhonorowanie młodego artysty przez jury działające w imieniu pisarza, który sam jest znaczącą postacią w sferze grafiki. A wyróżnienie przyznała Fundacja za złożony z 5 części graficzny pentaptyk „Krew księżyca płynie w moim gardle”(1996-98), który „zaskakiwał nie tylko poetyką świata przedstawionego i poziomem warsztatowym, ale także i wielkością”.


Wystawa „Marszałkowi w hołdzie” została przygotowana przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w roku ubiegłym, z okazji 140 rocznicy urodzin Marszałka. Jej autorką jest Helena Piórkowska-Sulej. W Muzeum Miedzi w Legnicy prezentujemy ją z okazji 90-rocznicy odzyskania niepodległości.