KWIECIEŃ-WRZESIEŃ 2019

Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu


Henryk Jan Baca mieszka i tworzy w Legnicy. Jest absolwentem wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, ukończył Wydział Malarstwa. Poza malarstwem sztalugowym realizuje także malarstwo monumentalne, freski, witraże i mozaiki.


KWIECIEŃ - MAJ 2019


Jan Paweł II traktował życie jako dar, który mocą swej wewnętrznej dynamiki, dopomina się twórczego podjęcia. Życie najpierw zostaje „dane”, później staje się zadaniem.

ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE Z LAT 2015-2017


MARZEC - MAJ 2019

Budowa dogi ekspresowej S3 na odcinku między Bolkowem a Lubinem zmieniła znacząco obraz komunikacji samochodowej na obszarze dawnego województwa legnickiego. Ta bez wątpienia jedna z ważniejszych inwestycji drogowych stała się również przyczyną podjęcia największych od wielu dziesięcioleci badań archeologicznych.