70 lat oddziału w Legnicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu


wrzesień – październik 2023Archiwum Państwowe w Legnicy istnieje od 1953 r. i  od 70 lat gromadzi, chroni i udostępniaj najważniejsze materiały archiwalne do dziejów Legnicy i okolic. Powołano je 22 maja 1953 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Legnicy. Obecnie, jako Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy, jest jednym z czterech (obok Jeleniej Góry, Kamieńca Ząbkowickiego i Bolesławca) oddziałów zamiejscowych Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Legnicki Oddział prowadzi działalność na terenie powiatów: głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego i złotoryjskiego, na bieżąco wzbogacając zbiory. Dotychczas zgromadzony zasób – z lat 1281-2021 – to 1169 zespołów archiwalnych, liczących łącznie 3 170 metrów bieżących dokumentacji (aktowej, technicznej, kartograficznej), dokumentów pergaminowych, fotografii, a nawet filmów i nagrań dźwiękowych. Materiały te udostępniane są zainteresowanym – naukowcom, regionalistom, genealogom – bezpośrednio na miejscu albo pośrednio (poprzez przeprowadzanie przez pracowników Archiwum poszukiwań w materiałach archiwalnych na zlecenie klientów). Rocznie Archiwum wykonuje około 400 takich kwerend, a w czytelni udostępnia ok. 2,5-3 tysięcy jednostek archiwalnych. Od prawie dziesięciu lat prowadzona jest też digitalizacja zabezpieczająca najcenniejsze i najczęściej wykorzystywane zbiory (obecnie – ponad 300 tysięcy skanów, w większości z ksiąg metrykalnych z okresu XVI-XIX w.). Ewidencja zasobu (z pominięciem tytułów akt zawierających dane wrażliwe) w postaci elektronicznej, a także część skanów, dostępna jest on-line w serwisie Archiwów Państwowych „Szukaj w Archiwach” na stronie https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/ .

Na wystawie można zobaczyć część zasobów legnickiego Archiwum, dowiedzieć się, czym zajmuje się oddział, kto korzysta z jego zbiorów i dlaczego są one tak ważne.  Zaprezentowane zostaną min. Księga więźniów aresztu policyjnego w Legnicy z 1944 r., dokument potwierdzający nadanie miastu nowego herbu z 1459 r., kronika Szkoły Podstawowej nr 6 z lat 1947-1974 i projekt scenografii do spektaklu „Maria Stuart” Juliusza Słowackiego.GALERIA FOTOGRAFII - wernisaż wystawy „70 lat oddziału w Legnicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu" - 29.09.2023 r.