15 lat Kolei Dolnośląskichpaździernik - marzec 2024

gmach głównyDolnośląska kolej, której początki sięgają 1842 r., miała swoje wzloty i upadki. Jej dzieje są zarazem integralną częścią historii tych ziem, ich rozwoju, zmian zachodzących w każdej kolejnej dekadzie. Opowieść ta jest wielowątkowa i skomplikowana, bo obejmuje czas, kiedy region stanowił część państwa niemieckiego (do 1871 r. pruskiego), jak i okres od 1945 r., kiedy na te ziemie przybyli pierwsi Polacy. Od piętnastu lat najnowszą część tej opowieści zapisuje natomiast m.in. spółka „Koleje Dolnośląskie”.


„15 lat Kolei Dolnośląskich” - nowa wystawa w Muzeum Miedzi w Legnicy„Koleje Dolnośląskie” zostały powołane 28 grudnia 2007 r. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego jako pierwsza w kraju w pełni samorządowa spółka kolejowa. U genezy tej decyzji leżała troska władz województwa o zapewnienie mieszkańcom Dolnego Śląska jak najlepszego dostępu do komunikacji kolejowej. Rzucono wówczas wyzwanie tzw. wykluczeniu komunikacyjnemu, które na skutek trwającego już blisko dwie dekady kryzysu kolei dotykało sporą liczbę średnich i małych miast oraz miejscowości regionu. Dotychczas realizowano to zadanie poprzez współpracę z Polskimi Kolejami Państwowymi, jednak relacje te nie zawsze układały się dobrze, a efekty nie spełniały wszystkich oczekiwań. Dlatego podjęta została śmiała jak na tamte czasy decyzja o stworzeniu własnego przewoźnika, a więc o dywersyfikacji podmiotów realizujących kolejowy transport pasażerski na zlecenie władz województwa.

Pierwszy pociąg spółki wyruszył ze stacji Kłodzko Główne 14 grudnia 2008 r. Dzisiaj, po piętnastu latach istnienia Koleje Dolnośląskie to ponad tysiąc pracowników i współpracowników, blisko dziewięćdziesiąt pojazdów wchodzących w skład taboru, nowoczesne zaplecze serwisowe oraz centrum szkoleniowe, kilkadziesiąt obsługiwanych połączeń (w tym kilka transgranicznych) i ponad 100 000 000 przewiezionych pasażerów! Tylko w ostatnich trzech latach inwestycje spółki to blisko miliard złotych. Liczby te imponują i znakomicie pokazują, jak dynamiczny rozwój przeszedł ten projekt w ciągu zaledwie kilkunastu lat.

Niniejsza wystawa to z jednej strony podsumowanie tego krótkiego, ale jakże owocnego okresu działalności Kolei Dolnośląskich S.A., a z drugiej strony próba syntetycznego przedstawienia poszczególnych etapów rozwoju firmy. To także opowieść o setkach osób zaangażowanych w ten proces, bo sercem Kolei Dolnośląskich od zawsze są ludzie. To oni swoją codzienną pracą każdego dnia dokładają cegiełkę, by wykonać zadania, jakie postawiono przed nimi w pierwszej dekadzie XXI w.

Kurator wystawy: dr Marek ŻakGALERIA FOTOGRAFII - otwarcie wystawy 13.10.2023 r.

IMG_4369
Wystawa „15 lat Kolei Dolnośląskich” ekspozycja fot. D. Berdys
IMG_4375
IMG_4385
IMG_4394
IMG_4411
IMG_4401
IMG_4403