Srebro Trzebowian i Piastów. Wczesnośredniowieczne skarby okolic Legnicy


grudzień - maj 2024

gmach główny


Obok zabytków ze zbiorów naszego muzeum prezentujemy materiały pozostające w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki uprzejmości tych placówek możliwe będzie uzupełnienie narracji dotyczącej czasu przełomu X i XI w. i zmian jakie zachodziły w tym czasie na Śląsku. Obszar ten od ok. 990 r. stał się częścią monarchii Piastów, a sama Legnica związała się z nimi aż do 1675 r. Kanwą do tej opowieści będą dwa skarby wczesnośredniowieczne – z Czarnkowa oraz z Legnicy – odkryte w rejonie naszego miasta na przestrzeni ostatnich niemal 60 lat.

Spokój i przestrzeń. Malarstwo skandynawskie z prywatnej kolekcji


październik 2023 – maj 2024

gmach głównyWystawa prezentuje malarstwo skandynawskie XIX i XX w. Są to głównie obrazy duńskich artystów pochodzące z prywatnej kolekcji Polaka przez wiele lat mieszkającego w Danii. Początki były przypadkowe, jednak z czasem zamiłowanie do sztuki pochodzącej z nieodległej dla nas – a jakby odległej – Skandynawii przerodziło się w pasję, czego owoc został zaprezentowany na wystawie.

70 lat oddziału w Legnicy Archiwum Państwowego we Wrocławiu


wrzesień – październik 2023Archiwum Państwowe w Legnicy istnieje od 1953 r. i  od 70 lat gromadzi, chroni i udostępniaj najważniejsze materiały archiwalne do dziejów Legnicy i okolic. Powołano je 22 maja 1953 r. jako Powiatowe Archiwum Państwowe w Legnicy. Obecnie, jako Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Legnicy, jest jednym z czterech (obok Jeleniej Góry, Kamieńca Ząbkowickiego i Bolesławca) oddziałów zamiejscowych Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

15 lat Kolei Dolnośląskichpaździernik - marzec 2024

gmach głównyDolnośląska kolej, której początki sięgają 1842 r., miała swoje wzloty i upadki. Jej dzieje są zarazem integralną częścią historii tych ziem, ich rozwoju, zmian zachodzących w każdej kolejnej dekadzie. Opowieść ta jest wielowątkowa i skomplikowana, bo obejmuje czas, kiedy region stanowił część państwa niemieckiego (do 1871 r. pruskiego), jak i okres od 1945 r., kiedy na te ziemie przybyli pierwsi Polacy. Od piętnastu lat najnowszą część tej opowieści zapisuje natomiast m.in. spółka „Koleje Dolnośląskie”.

Świat utracony. Theodor Blätterbauer (1823–1906)


wrzesień 2023 - marzec 2024

Akademia Rycerska


200 lat temu urodził się artysta Theodor Blätterbauer, najwybitniejszy twórca związany z Legnicą, w której zamieszkał w 1854 r. Przez następne kilkadziesiąt lat pracował jako nauczyciel rysunku w Akademii Rycerskiej.