Pierwotna lokalizacja: Plac Marszałka Stalina (ob. Plac Słowiański) w Legnicy.


Pierwotna lokalizacja: Plac Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (ob. Plac Orląt Lwowskich)


Pierwotna lokalizacja: Plac Łużycki w Legnicy.


Pierwotna lokalizacja: Aleja Orła Białego (Park Miejski) w Legnicy.