Plenerowa ekspozycja, znajdująca się w pobliżu cmentarza radzieckiego w Legnicy, prezentuje pozostałości minionego świata – elementy komunistycznych monumentów, usunięte z miejskiej przestrzeni publicznej.


GMACH GŁÓWNY

Wystawa "Miedź. Dzieje niezwykłego metalu" prezentuje fenomen wykorzystania miedzi na przestrzeni dziejów. Od tysiącleci jest ona synonimem nowoczesności, nowych technologii, ale również surowca w pełni przetwarzalnego.

Akademia Rycerska w Legnicy. Dzieje gmachu i instytucji

Wystawa stała "Akademia Rycerska. Dzieje gmachu i instytucji" nieczynna do odwołania.

Akademia Rycerska – elitarna uczelnia kształcąca młodzież szlachecką, powstała w Legnicy w 1708 roku.

Spotkanie dwóch światów. Pamięć o bitwie pod Legnicą 1241 r.

Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu. Oddział Muzeum Miedzi w Legnicy.

Kaplica zamkowa

Kaplica romańska na dziedzińcu zamku legnickiego - Plac Zamkowy 1. Sezon turystyczny od IV-X od środy do niedzieli. Od l listopada do 30 marca udostępniana na życzenie po wcześniejszym zgłoszeniu w Muzeum Miedzi. Wstęp bezpłatny.