Plenerowa ekspozycja, znajdująca się w pobliżu cmentarza radzieckiego w Legnicy, prezentuje pozostałości minionego świata – elementy komunistycznych monumentów, usunięte z miejskiej przestrzeni publicznej.


GMACH GŁÓWNY

Wystawa "Miedź. Dzieje niezwykłego metalu" prezentuje fenomen wykorzystania miedzi na przestrzeni dziejów. Od tysiącleci jest ona synonimem nowoczesności, nowych technologii, ale również surowca w pełni przetwarzalnego.

Akademia Rycerska w Legnicy. Dzieje gmachu i instytucji

Akademia Rycerska – elitarna uczelnia kształcąca młodzież szlachecką, powstała w Legnicy w 1708 roku.

Spotkanie dwóch światów. Pamięć o bitwie pod Legnicą 1241 r.

Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu. Oddział Muzeum Miedzi w Legnicy.

Kaplica zamkowa

Kaplica romańska na dziedzińcu zamku legnickiego - plac Zamkowy 1. Sezon turystyczny od 20 kwietnia do 31 października (od środy do niedzieli). Poza sezonem turystycznym udostępniana na życzenie od poniedziałku do piątku. Rezerwacja z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem pod tel. 76 862 49 49 w Muzeum Miedzi w Legnicy.