Paul Löbe - odsłonięcie pamiątkowej tablicy

W sobotę 15 grudnia przy ul. Paderewskiego w Legnicy z inicjatywy Berlińskich Warsztatów Historycznych dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej postać ważną dla historii naszego miasta.


Paul Löbe – urodzony w 1875 r. był wybitnym parlamentarzystą w okresie Republiki Weimarskiej, a w czasach III Rzeszy więźniem m.in. w Gross – Rosen. Löbe jako świadomy Europejczyk i polityk zdawał sobie sprawę, że zjednoczenie Europy możliwe jest tylko poprzez pokojowe współistnienie Polski i Niemiec. Już w czasach Republiki Weimarskiej jako przewodniczący Unii Paneuropejskiej dążył do poprawy stosunków pomiędzy naszymi krajami.

To esencja wypowiedzi – słów powitalnych dr Wolfganga Schäuble – Prezydenta Bundestagu, który skierował te słowa do mieszkańców obecnej Legnicy i do Prezydenta Miasta Legnicy. Prezydent Schäuble podziękował i zwrócił uwagę na to, że nasze narody wiele dzieli, ale i wiele łączy. Również dzięki tym różnicom możemy zachować pamięć o tym, co miało miejsce    i wspólnie starać się o dalsze dobre stosunki naszych narodów. Spotkanie z udziałem m.in. Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec Hansa Jörga Neumanna Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz Przewodniczącego Zarządu Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych Niemiec Bernarda Gaidy, przebiegały w bardzo miłej atmosferze i kontynuowane były w Muzeum Miedzi. Liczymy na więcej wspólnych inicjatyw i na szerzenie pamięci o osobach zasłużonych dla Liegnitz – Legnicy, miasta z tak bogatą historią. Wszystkim gościom dziękujemy za serdeczności i za przybycie. Cieszymy się, że mogliśmy Was ugościć.


Paul Löbe - odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Paul Löbe - odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Paul Löbe - odsłonięcie pamiątkowej tablicy