Wędrówka po Karbońskim Lesie


czerwiec – wrzesień 2023

gmach główny


Skąd się wziął węgiel kamienny? Dlaczego karbon to istotny czas dla powstania paliw kopalnych? Kiedy powstały pierwsze lasy, a rośliny przybrały gigantyczne rozmiary? I dlaczego w karbońskim lesie nie słychać było śpiewu ptaków? Muzeum Miedzi w Legnicy zaprasza na wystawę „Wędrówka po karbońskim lesie”.

In terra Trebouane? Skarb z Czarnkowa


kwiecień-październik 2023

Muzeum Bitwy w Legnickim Polu


Wystawa In terra Trebouane? Skarb z Czarnkowa stanowi wystawiennicze podsumowanie realizowanego w latach 2021-2022 projektu ministerialnego pt. Opracowanie i publikacja wczesnośredniowiecznego skarbu monet i siekanego srebra z Czarnkowa, gm. Legnickie Pole (zadanie nr 6109/21/FPK/NID; PROGRAM DZIEDZICTWO KULTUROWE, priorytet 5 Ochrona zabytków archeologicznych). Przygotowana i wydana drukiem w  jego ramach publikacja dostępna jest na stronie internetowej muzeum. 

SREBRNE SZKOŁY – wystawy w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO


25.04.-04.06.2023 r.

gmach główny


Srebrne Szkoły: Wydział Sztuki i Rzemiosła w Narodowej Akademii Sztuk Pięknych w Oslo
KHIO Displaced
Wydział Metalu i Biżuterii Artystycznej - Narodowa Akademia Sztuk Pięknych w Oslo

Zapomniane obozy napoleońskie


sierpień 2022 - lipiec 2023

Urząd Miasta i Gminy Prochowice

Rynek 1Co zostało po Napoleonie? Zapraszamy na wystawę do Prochowic . "Zapomniane obozy napoleońskie" to tytuł wystawy, którą można oglądać w Prochowicach. Podsumowuje ona trwające od 2020 r. poszukiwania miejsc obozów wojsk francuskich, które stacjonowały tu w okresie zawieszenia broni podczas kampanii 1813 r.

W świecie magicznego realizmu. Artyści Art’PAIRinternational


maj-wrzesień 2023

Akademia Rycerska


Art'PAIRinternational jest odłamem Stowarzyszenia Pro Arte Imaginis Realismus am Oberrhein, które zostało założone w 1991 roku przez artystów z Palatynatu (Niemcy), Badenii-Wirtembergii (Niemcy) i Alzacji (Francja). W 2012 roku kolektyw otworzył się na płaszczyźnie międzynarodowej, przyjmując artystów z Anglii, Austrii, Belgii, Nowej Zelandii, Japonii, Polski i Szwajcarii. Ponieważ orientacja tych nowych członków jest ukierunkowana na sztukę fantastyczną (w tym fantasy, surrealizm, symbolizm, steampunk itp.), Art'PAIRinternational powstał w celu rozwijania swojej ekskluzywnej i międzynarodowej wizjonerskiej orientacji, a także w celu umożliwienia nadreńskiemu realizmowi skupieniu się na swojej regionalnej tożsamości, łączącej artystów tworzących w nurcie realizmu i fantastyki. Oba podmioty działają obecnie niezależnie, ale w ścisłej współpracy.