Srebro Trzebowian i Piastów. Wczesnośredniowieczne skarby okolic Legnicy


grudzień - kwiecień 2024

gmach główny


Obok zabytków ze zbiorów naszego muzeum prezentujemy materiały pozostające w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki uprzejmości tych placówek możliwe będzie uzupełnienie narracji dotyczącej czasu przełomu X i XI w. i zmian jakie zachodziły w tym czasie na Śląsku. Obszar ten od ok. 990 r. stał się częścią monarchii Piastów, a sama Legnica związała się z nimi aż do 1675 r. Kanwą do tej opowieści będą dwa skarby wczesnośredniowieczne – z Czarnkowa oraz z Legnicy – odkryte w rejonie naszego miasta na przestrzeni ostatnich niemal 60 lat.

Świat utracony. Theodor Blätterbauer (1823–1906)


wrzesień 2023 - marzec 2024

Akademia Rycerska


200 lat temu urodził się artysta Theodor Blätterbauer, najwybitniejszy twórca związany z Legnicą, w której zamieszkał w 1854 r. Przez następne kilkadziesiąt lat pracował jako nauczyciel rysunku w Akademii Rycerskiej.

Spokój i przestrzeń. Malarstwo skandynawskie z prywatnej kolekcji


październik 2023 – marzec 2024

gmach głównyWystawa prezentuje malarstwo skandynawskie XIX i XX w. Są to głównie obrazy duńskich artystów pochodzące z prywatnej kolekcji Polaka przez wiele lat mieszkającego w Danii. Początki były przypadkowe, jednak z czasem zamiłowanie do sztuki pochodzącej z nieodległej dla nas – a jakby odległej – Skandynawii przerodziło się w pasję, czego owoc został zaprezentowany na wystawie.

Zapomniane obozy napoleońskie


sierpień 2022 - lipiec 2023

Urząd Miasta i Gminy Prochowice

Rynek 1Co zostało po Napoleonie? Zapraszamy na wystawę do Prochowic . "Zapomniane obozy napoleońskie" to tytuł wystawy, którą można oglądać w Prochowicach. Podsumowuje ona trwające od 2020 r. poszukiwania miejsc obozów wojsk francuskich, które stacjonowały tu w okresie zawieszenia broni podczas kampanii 1813 r.

15 lat Kolei Dolnośląskichpaździernik - marzec 2024

gmach głównyDolnośląska kolej, której początki sięgają 1842 r., miała swoje wzloty i upadki. Jej dzieje są zarazem integralną częścią historii tych ziem, ich rozwoju, zmian zachodzących w każdej kolejnej dekadzie. Opowieść ta jest wielowątkowa i skomplikowana, bo obejmuje czas, kiedy region stanowił część państwa niemieckiego (do 1871 r. pruskiego), jak i okres od 1945 r., kiedy na te ziemie przybyli pierwsi Polacy. Od piętnastu lat najnowszą część tej opowieści zapisuje natomiast m.in. spółka „Koleje Dolnośląskie”.