Wielkie ssaki epoki lodowcowej


czerwiec – sierpień 2022

gmach główny


Pochodząca ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie ekspozycja poświęcona jest wielkim ssakom, które żyły na terenach Polski w  plejstocenie, nazywanym często epoką lodowcową.

BONUS CAMPUS, CZYLI POSZUKIWANIA POLA BITWY Z 1241 ROKU


kwiecień – październik 2022

Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu


Choć słyszała o tym wydarzeniu cała Europa, a od jego czasu minęło kilka wieków, wciąż tak naprawdę nie wiadomo, gdzie wojska księcia Henryka Pobożnego starły się z mongolską armią w 1241 r. Poszukiwania pola boju mają długą tradycję, mimo to brakuje dowodów, które bezspornie pozwoliłyby zlokalizować to miejsce walk, do jakich doszło na Dobrym Polu, niedaleko nowo wybudowanego zamku w Legnicy.

Międzynarodowa Wystawa Satyrykon – Legnica 2022


czerwiec – sierpień 2022

Akademia Rycerska


Wystawę tworzą prace nadesłane na tegoroczny konkurs rysunków satyrycznych. Ich tematem wiodącym jest „Szkoła”, natomiast drugą kategorię tradycyjnie stanowi „Żart i satyra”.

Jubileusz. Krzysztof Skórczewski. Miedzioryty


gmach główny

kwiecień– wrzesień 2022


W tym roku Muzeum Miedzi w Legnicy świętuje podwójny jubileusz. Pierwszy to oczywiście 60. rocznica powołania do życia naszej instytucji. Drugi wiąże się z 75. rocznicą urodzin autora pierwszych współczesnych miedziorytów, które trafiły do naszych zbiorów, zapoczątkowując kolekcję polskiego miedziorytu.