Spotkanie wieńczące wystawę „Jubileusz Krzysztof Skórczewski - miedzioryty”

Spotkanie wieńczące wystawę „Jubileusz Krzysztof Skórczewski - miedzioryty”  - fotorelacja /19.10.2022  r./.Od lewej: Łucja Wojtasik-Seredyszyn, Krzysztof Skórczewski

GALERIA FOTOGRAFII >>