Miasto w kolorze miedzi, czyli legnicka huta od środka

Muzeum zaprasza na kolejny  Legnicki Spacer Historyczny. Tym razem w sobotę 22 czerwca 2024 r. zwiedzić będzie można największy i najbardziej znany zakład w mieście, który na co dzień jest zamknięty dla osób z zewnątrz.

Hutnicy przy współpracy z Muzeum Miedzi oprowadzą po wnętrzu najstarszego zakładu KGHM-u, działającego już ponad 70 lat. Poznamy historię i najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne stosowane w hucie. Zobaczymy, w jakich warunkach produkowana jest miedź oraz jak wygląda praca hutników.

Zainteresowani spacerem od soboty 15 czerwca od godz. 11 do godz. 16.30 mogą odbierać wejściówki w kasie Muzeum Miedzi (wejście od ul. św. Jana).  
Konieczne będzie wypełnienie ankiety i podanie danych osobowych, m.in. nr. dowodu osobistego, w przypadku małoletnich peselu.

Ze względów bezpieczeństwa w spacerze mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 14 lat.

Prosimy o włożenie obuwia zakrywającego stopy.
Przed wejściem do huty  konieczne jest poddanie się badaniu alkomatem.