W ostatnich miesiącach przygotowywaliśmy nowe miejsce dla zwiedzających w Legnicy. W efekcie, przy cmentarzu żołnierzy radzieckich powstała plenerowa ekspozycja, zatytułowana "Cień gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u".

Pomysł powstania przestrzeni, w której znalazłyby miejsce usuwane z panoramy miasta komunistyczne pomniki budził kontrowersje. Naszym celem nie było utworzenie nostalgicznego "mauzoleum" pozostałości minionego systemu. Nowa wystawa to pełnoprawna ekspozycja muzealna, prezentująca elementy pomników PRL. Towarzyszące im plansze z komentarzem objaśniają okoliczności i sens powstawania monumentów propagandy, a także ich dalsze dzieje - aż po zrzucenie z cokołów. Przestając istnieć w pierwotnym otoczeniu, relikty pomników utraciły swoją pierwotną "moc" oddziaływania na ludzkie myśli i sumienia. Odtąd, już jako obiekty muzealne, mają one skłaniać do stawiania pytań przeszłości, do refleksji nad losami Polski i Polaków w drugiej połowie XX w. - w cieniu czerwonej gwiazdy.

Konrad Byś

Więcej o wystawieCień gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u

Widok ogólny na nową ekspozycję

Cień gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u

Głaz upamiętniający wkroczenie do Legnicy oddziałów Armii Czerwonej, 1960 r.

Cień gwiazdy. Relikty legnickich pomników PRL-u

Głaz upamiętniający zastrzelonych w grudniu 1946 r. trzech podchorążych ze Szkoły Oficerskiej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Legnicy, 1964 r.